Prof. Dr. ŞEFİK KURULTAY NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. ŞEFİK KURULTAY

T: (0282) 250 2153

M skurultay@nku.edu.tr

W skurultay.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Gıda Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA UNİVERSİTY
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLİED SCİENCES
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FOOD SCİENCE AND TECHNOLOGY
Öğrenim Yılları: 1993
Tez:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GIDA MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları: 1987
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2007-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZDEMİR Y., KURULTAY Ş., PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS OF CROSSED OLIVES AND THEIR CONVENIENCE TO GREEN TABLE OLIVE FERMENTATION BY USING Lactobacillus plantarum AS A STARTER CULTURE, Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies, vol. 20, pp. 154-161, 2016.
Özgün Makale COPERNICUS, GOOGLE SCHOLAR
2. YASİN Ö., KURULTAY Ş., DETERMINATION OF PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF SOME CROSSED OLIVES AND THEIR CONVENIENCE TO BLACK TABLE OLIVE FERMENTATION BY USING LACTOBACILLUS PLANTARUM AS A STARTER CULTURE, International Scientific Publications, Agriculture & Food, pp. 416-424, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. ÖZDEMİR Y., KURULTAY Ş., PHYSICOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF ADVANCED TABLE OLIVE SELECTIONS AT GREEN AND BLACK RIPENESS OBTAINED BY CROSSBREEDING, International Scientific Publications, Agriculture & Food, pp. 21-31, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
4. VELİOĞLU H. M., BOYACI İ. H., KURULTAY Ş., Determination of visual quality of tomato paste using computerized inspection system and artificial neural networks, COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE, vol. 77, pp. 147-154, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. VELİOĞLU H. M., DURAKLI VELİOĞLU S., BOYACI İ. H., YILMAZ İ., KURULTAY Ş., Investigating the effects of ingredient levels on physical quality properties of cooked hamburger patties using response surface methodology and image processing technology, Meat Science, vol. 84, pp. 477-483, 2010.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
6. KURULTAY Ş., ÖKSÜZ Ö., GÖKÇEBAĞ Ö., THE INFLUENCE OF DIFFERENT TOTAL SOLID, STABILIZER AND OVERRUN LEVELS IN INDUSTRIAL ICE CREAM PRODUCTION USING COCONUT OIL, Journal of Food Processing and Preservation, vol. 34, pp. 346-354, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
7. KURULTAY Ş., Ö. Ö., K. B., Proving of the cheese Halva (Höşmerim) manufacturing process, International Journal of Dairy Technology, vol. 62, pp. 63-67, 2009.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
8. Kaptan B. ., K. S. ., B. B., Influence of Adjunct Cultures of Lactobacillus spp. on Chemical, Microbiological and Sensory Properties of White Pickled Cheese, ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol. 21, pp. 5199-5206, 2009.
Özgün Makale SSCI
9. Kurultay Ş., Ö. Ö., T. M., Optimization of fat content and pH level of unsalted fresh cheese used in the manufacturing of cheese halva (Höşmerim), International Journal of Food Science & Technology, vol. 43, pp. 330-332, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
10. Kurultay S. ., O. O. ., K. B., Effects of different heat treatments of milk on some growth characteristics of mixed and single cell cultures of yoghurt bacteria, MILCHWISSENSCHAFT-MILK SCIENCE INTERNATIONAL, vol. 61, pp. 52-55, 2006.
Özgün Makale SCI
11. Kaptan B. ., S. O. ., K. S., The effect of non-starter Enterococcus sp on some properties of White Pickled Cheese, MILCHWISSENSCHAFT-MILK SCIENCE INTERNATIONAL, vol. 61, pp. 308-311, 2006.
Özgün Makale SCI
12. ÖKSÜZ Ö., ARICI M., KURULTAY Ş., GÜMÜŞ T., Incidence of Escherichia coli O157 in raw milk and white pickled cheese manufactured from raw milk in Turkey, Food Control, vol. 15, pp. 453-456, 2004.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
13. Kurultay S. ., Y. K. ., O. O., The effect of different curd pH and stretching temperatures on some chemical properties of Kashar cheese, MILCHWISSENSCHAFT-MILK SCIENCE INTERNATIONAL, vol. 59, pp. 386-388, 2004.
Özgün Makale SCI
14. ÖKSÜZ Ö., KURULTAY Ş., ŞİMŞEK O., The effect of Brevibacterium linens on some physico-chemical properties and colour intensity of Kashar cheese, MILCHWISSENSCHAFT-MILK SCIENCE INTERNATIONAL, vol. 56, pp. 82-85, 2001.
Özgün Makale SSCI
15. ŞİMŞEK O., GÜLTEKİN E., ÖKSÜZ Ö., KURULTAY Ş., The effect of environmental pollution on the heavy metal content of raw milk, NAHRUNG-FOOD, vol. 44, pp. 360-363, 2000.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
16. KURULTAY Ş., ÖKSÜZ Ö., ŞİMŞEK O., The effects of hydrocolloids on some physico-chemical and sensory properties and on the yield of Kashar cheese, NAHRUNG-FOOD, vol. 44, pp. 377-378, 2000.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZDEMİR Y., AKÇAY M., KURULTAY Ş., Melezleme Islahı ile elde edilen iki amaçlı (sofralık ve yağlık) zeytin çeşit adaylarına genel bir bakış, Bahçe, 2011.
Alan
2. Kurultay Ş., Ö. Ö., K. B., Determination of the effects of different amino acids, sodium formate and their combinations on some growth characteristics of mixed and single cell, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, cilt 5, ss. 153-160, 2005.
Özgün Makale
3. Kurultay Ş., Ö. Ö., Ş. O., K., B., Farklı katkı maddeleri kullanımının torba yoğurtlarının bazı fiziksel, kimyasal özellikleri ve randıman düzeylerine etkisi., Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi, cilt 5, ss. 56-64, 2000.
Özgün Makale
4. KURULTAY Ş., ÖKSÜZ Ö., ŞİMŞEK O., KAPTAN B., Fermente edilmiş ve edilmemiş peyniraltı sularından meyve aromalı içecek yapımı üzerine bir araştırma, Dünya Gıda, cilt 6, ss. 79-83, 2000.
Özgün Makale
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KURULTAY Ş., APAYDIN D., GEÇGEL Ü., A Traditional Turkish Fermented Milk Beverage: Ayran, 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster Erişim Linki
2. KAPTAN B., KURULTAY Ş., TAŞAN M., Buffalo Milk Fat Composition, Biological and Technological Significance, 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
3. Kaptan B., G. B. S., K. Ş., Changes Occurred in Physical, Chemical, Microbiological and Sensorial Properties of Cheese Halva Produced with Addition of Different Proportions of Pistachio During Storage, 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (24.10.2013-26.10.2013).
Özet bildiri
4. Kaptan B., S. T. G., K. Ş., O. A., The Effect of Colorants Used in Traditional Foodson Human Health, 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (24.10.2013-26.10.2013).
Özet bildiri
5. Cengiz Ö., K. Ş., K. B., Some physical-chemical and sensory properties of cheese halva (a traditional Turkish dessert) prepared with different levels of cheese, International Conference Role Of Research In Sustaınable Development Of Agrıculture And Rural Areas (23.05.2012-26.05.2012).
Özet bildiri
6. Kaptan B., K. Ş., Tekirdağ Peynir Helvası (Höşmerim)., The I st İnternational Symposıum on “Traditional Foods From Adriatic to Caucasus (15.04.2010-17.04.2010).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Kaptan B., K. Ş., G. B. S., Süt Bileşenlerinin Bioyararlılığı: Mineral Maddeler, İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi (02.10.2013-04.10.2013).
Özet bildiri
2. Kaptan B., K. Ş., Tekirdağ ve çevresinde yetiştirilen manda sütlerinin mineral madde içerikleri, V. Ulusal Veteriner Gıda Hijyen Kongresi (03.04.2013-06.04.2013).
Özet bildiri
3. Kaptan B., K. Ş., Fonksiyonel bir ürün olarak peyniraltı suyu, Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu (21.05.2009-23.05.2009).
Tam metin bildiri
4. Cengiz Ö., K. B., K. Ş., Farklı Oranlarda Lor Peyniri ilavesi ile Hazırlanmıs Peynir Helvalarının Bazı Fiziko Kimyasal ve Duyusal Özellikleri, Türkiye 10. Gıda Kongresi (21.05.2008-23.05.2008).
Tam metin bildiri
5. Öksüz Ö., K. Ş., Ş. O., K. B., Brevibacterium linens’in kaşar peynirinin bazı fiziksel, kimyasal ve renk intensitesi üzerine etkileri, VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu (Süt Mikrobiyolojisi ve Katkı Maddeleri) (22.05.2000-24.05.2000).
Tam metin bildiri